فک و فامیله داریم؟؟؟

مامانم تو تراس بود، با داداشم حرفم شد مثل بچگیامون خودمو لوس کردم گفتم:مااامااان!!ببین رضا به من چی میگه!؟
اومده تو اتاق میگه ولش کن این رضا crazyee!!!
مامان باحاله من دارم؟

* * * * * * * * * * * * *

پشت کامپیوتر نشستم خواهرمو صدا میکنم.مامانم میگه: رفته بالا ، هرچی هست به من نشون بده!! مامانه ما داریم؟

* * * * * * * * * * * * *

ننه بزرگمون یه نذری کرده بود حالا امام حسین حاجتشو نداده! اینم گذاشته با امام حسین قهر کرده، حالا تمام فامیل متحد شدن اینا رو آشتی بدن!!!
فک و فامیله داریم

* * * * * * * * * * * * *

تو اتاقم نشته بودم داشتم اهنگ گوش میدادم
بغض کردم زدم زیر گریه مادرم یه دفعه اومد تو اتاقم بجای اینکه دل داریم بده میگه: چه مرگته!!!!
مامانه ما داریم؟

* * * * * * * * * * * * *

با داییم نشستیم pes2011 بازی میکنیم بعد که با 5 تا گل باخته برمیگرده میگه کره خر احترام بزرگ و کوچیک نمیتونی نگه داری… حداقل با اختلاف 2 تا میبردی !!!
داییه ما داریم؟

* * * * * * * * * * * * *

میان خونمون جوجه کباب میخورن با دوغ، میریم خونشون سنگدون مرغ می‌خوریم با آب یخ، فک و فامیله داریم؟
تازه میشینن تعریف می‌کنن، رفتیم سنگدون مرغ بخریم یارو فروشنده گفت واسه سگتون میخواین؟ قاه قاه میخنده…فک و فامیله داریم؟

* * * * * * * * * * * * *

شماره دوست دخترم رو دادم به پسرخالم که چک کنه اونو و ببینم دوست دخترم انقد ضعیف النفس هست که دوست شه باهاش یا نه !!! بعد یه ماه فهمیدم با هم میرن بیرونو ….. !!! من چقد بدبختم !!! اخه این فامیله داریم که بهش اعتماد نمیشه کرد؟؟! یه کار بهش دادم ها !!!

 

/ 0 نظر / 20 بازدید