چند نکته از لقمان حکیم

 

روزی لقمان به پسرش گفت امروز به تو 3 پند می دهم که کامروا شوی.

 
اول اینکه سعی کن در زندگی بهترین غذای جهان را بخوری!
 
دوم اینکه در بهترین بستر و رختخواب جهان بخوابی !
 
سوم اینکه در بهترین کاخها و خانه های جهان زندگی کنی !!!

 
پسر لقمان گفت ای پدر ما یک خانواده بسیار فقیر هستیم چطور من  می توانم این کارها را انجام  دهم؟
 
لقمان جواب داد :
 
اگر کمی دیرتر و کمتر غذا بخوری هر غذایی که میخوری طعم بهترین غذای جهان را می دهد .  
 
اگر بیشتر کار کنی و کمی دیرتر بخوابی در هر جا که خوابیده ای احساس می کنی بهترین خوابگاه جهان است .  
و اگر با مردم دوستی کنی و در قلب آنها جای می گیری و آنوقت بهترین خانه های جهان مال توست...
 
/ 0 نظر / 8 بازدید